مهندسی - معماری
 

سقف کرمیت

 

کرمیت سقف جدید است که به صورت یکپارچه و صلب عمل می کند .این نوع سقف با توجه به این که از مزایای بیشتری بسبت به سقف های دیگر برخوردار است در ساختمان ها مورد استفاده فراوانی پیدا کرده است .از جمله ویژگی های آن :

- عدم نیاز به شمع بندی

- یکپارچگی سقف و اسکلت

- پایین بودن تنش در بتن

- مقاومت نهایی بالا

- کاهش وزن به میزان 100 کیلوگرم بر متر مربع (نسبت به تیرچه بلوک)

سقف کرمیت با دهنه های باز تا 70 cm (فاصله تیرچه ها ) و در انواع مختلف از جمله :

- سقف تیرچه بلوک کرمیت

- سقف کامپوزیت کرمیت

- طاق ضربی کرمیت

وجود دارد.

 

* * *

آشنایی با سقف کرمیت

سقف کرمیت چیست؟

 

در سیستم سقف کرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده میشود.

در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه ویا نبشی ویا هرپروفیل فشاری در بال فوقانی ویک تسمه در بال تحتانی ونیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده میشود.

برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالبهای ثابت مانند بلوکهای سیمانی،پلی استایرن ،طاق ضربی،قالبهای موقت فولادی(کامپوزیت)ویا هر پرکننده سبک استفاده میشود.

فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از۷۳سانتی متر تا ۱۰۰ سانتی متر متغیر است وروی سقف نیز با ۴ الی ۱۰ سانتی متر بتن پوشانده میشود.تیرچه ها ازنوع خودایستا بوده وبه همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشد.تیرچه ها به نحوی طراحی میشوند که بتوانند وزن بتن خیس ،قالب ها وعوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند.

پس از اینکه بتن به ۷۵٪مقاومت مشخصه خود میرسد ،تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده وبارهای مرده وزنده سقف را تحمل می کنند.

مزایای سقف کرمیت:

۱ـ عدم نیاز به شمع بندی

۲-سرعت وسهولت اجرا

۳-امکان اجرای همزمان چندسقف

۴-یکپارچگی سقف واسکلت

۵-امکان حذف کشها

۶-پایین بودن تنش در بتن

۷-کاهش مصرف بتن ووزن کمتر سقف

۸-مقاومت نهایی وشکل پذیری بالا

۹-امکان طراحی واجرای سقف با دهانه ها وبارهای خاص

۱۰-حذف رد فولادزیرسقف

۱۱-یکنواختی زیر سقف ومصرف گچ وخاک کمتر

۱۲-سهولت اجرای داکت(بازشو)

          تمام مراحل اجرایی قبل بتن ریزی در سقف کرمیتی

نحوه تیرچه گزاری . بتن ریزی . و قالببندی در سقف کرمیت

نوشته شده توسط عطا رحمنی فوق دیپلم عمران  

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۵ساعت 9:39  توسط عطا رحمانی - عمران -   |